krbinc.com

当前位置: 真州新闻 > 旅游 > hy590海洋之神3380 古代文学素材专题:关于“宫阙”的写作

hy590海洋之神3380 古代文学素材专题:关于“宫阙”的写作

2020-01-11 18:26:51 来源:真州新闻

hy590海洋之神3380 古代文学素材专题:关于“宫阙”的写作

hy590海洋之神3380,●宫阙崔嵬兮,噫!人之劬劳兮,噫!

汉·梁鸿《五噫歌》宫阙:宫殿、城楼。崔嵬:高大。劬劳:劳苦。此二句从宫殿、楼阙的高大雄伟而联想到建筑者的辛苦、苦累,并为之而感叹不已。

●列宅紫宫里,飞宇若云浮。峨峨高门内,蔼蔼皆王侯。

晋·左思《咏史》紫宫:星名,即紫微宫,这里用来比喻皇宫。飞宇:古代宫殿的屋檐。峨峨:高大貌。蔼蔼:盛多貌。写皇宫的富丽,蔚为壮观。

●金波丽鳷鹊,玉绳低建章。

南朝·齐·谢朓《暂使下都夜发新林至京邑赠西府同僚》金波:月光。鳷(zhī)鹊:汉观楼名,在长安。低:低垂。玉绳:星名。建章:汉宫名,在长安。用月色和星光衬托金陵宫殿的辉煌与高大。

●复道交窗作合欢,双阙连甍垂凤翼。梁家画阁中天起,汉帝金茎云外直。

唐·卢照邻《长安古意》复道:古代宫苑楼阁之间的架空的通道。交窗:有交错格子的窗。合欢:花名,指窗上的花纹图案。双阙连甍垂凤翼:屋脊连着两边的楼象凤鸟垂着双翅。梁家:指东汉贵族梁冀家,他曾大建亭台楼阁,这里用来指长安贵族兴建高楼。汉帝金茎:汉武帝在建章宫立铜柱,以求长生不老,这里亦指长安建筑的豪华。

●山河千里国,城阙九重门。不睹皇居壮,安知天子尊。

唐·骆宾王《帝京篇》城阙(què):宫门前两边供了望的楼,泛指帝王的住所。九重:形容门户之多。睹:看。皇居:皇宫。安知:怎知道。

●昨夜风开露井桃,未央前殿月轮高。

唐·王昌龄《春宫曲》风开:指桃花在风中开放。露井:没有遮盖的井。未央:汉代宫殿名。

●江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿。

唐·杜甫《哀江头》江头:指长安东南面的曲江边。江边的宫殿如今萧条冷落,岸边嫩柳、水中新蒲一片翠绿却无人问津。两句写安史之乱时唐玄宗逃出长安后宫殿的冷落。

●携盘独出月荒凉,渭城已远波声小。

●画栏桂树悬秋香,三十六宫土花碧。

●盘盘焉, 囷 囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。

●五步一楼,十步一阁。廊腰缦回,檐牙高啄。各抱地势,钩心斗角。

●茂苑城如画,阊门瓦欲流。还依水光殿,更起月华楼。

●紫泉宫殿锁烟霞,欲取芜城作帝家。

唐·李商隐《隋宫》 紫泉:在长安附近。 芜城:扬州别称。 上句虚写长安宫殿已很壮丽,下句揭露隋炀帝穷奢极欲,还要在扬州建行宫以供游乐。

●身游银阙珠宫,俯看积气蒙蒙。醉里偶摇桂树,人间唤作凉风。

●秦宫隋苑徒遗臭。唐阙汉陵何处有!

●九殿春风鳷鹊楼,千里离宫龙凤舟。始为天下忧,后为天下羞。